Showing 1–20 of 2436 results

 • Mano kinas. Pasaulis, kuris priklausė vyrams

  Juozas Budraitis – aktorius, fotografas, diplomatas. Sukūrė per 100 vaidmenų kine, teatre, televizijoje, dirbo su lietuvių, latvių, estų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, azerbaidžaniečių, kazachų, čekų, bulgarų, vokiečių kino režisieriais. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Margarita Matulytė – humanitarinių mokslų daktarė, vizualinės kultūros tyrinėtoja. Dirba Lietuvos dailės muziejuje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute, dėsto Vilniaus universitete. Sudarė per 20 knygų: monografijų, kultūros istorijos šaltinių publikacijų, fotografijos meno albumų. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė.

  8,00
 • Robert Louis Stevenson „Lobių sala“

  Dvylikametis Džimas tikrai nesitikėjo, kad būtent šio atvykėlio dėka patirs didžiausią savo gyvenimo nuotykį – išvyks ieškoti paslėpto piratų lobio! Ką rinktumeisi tu, jei tavo rankose atsidurtų senas paslaptingos salos žemėlapis su nurodymais ir keistu X ženklu, kuris greičiausiai žymi vietą, kur užkastas legendinio pirato Flinto lobis?.. Negi liktum sėdėti namie?.. Džimui abejonių nekyla – belieka surinkti šaunią komandą ir leistis į pavojų ir nuotykių pilną kelionę!

  7,50
 • Эрих Ремарк “Черный обелиск”

  “Черный обелиск” (1956 г.) – знаменитый роман Ремарка, во многом автобиографичный.

  Сложные годы после Первой мировой войны, провинциальный немецкий городок, герой работает в фирме по продаже надгробий… Но денег не хватает, в стране чудовищная инфляция, и он подрабатывает игрой на органе в часовне при больнице. Свою любовь он встречает именно там, в психиатрическом отделении…

  “Черный обелиск” – с одной стороны, роман о великой силе любви, способной вылечить даже душевнобольного, с другой стороны – философские размышления о Боге, религии, смысле жизни, и наконец, с третьей – яркая историческая картина эпохи, где все заметнее заявляет о себе приближающийся фашизм.

  3,00
 • Kostas Dereškevičius. Tapyba

  Ar kada pagalvojote, kieno dėka Lietuvos tapybos istorijoje atsirado moteriški batai su platforma, plastikiniai pirkinių maišeliai ir miesčioniškumo ironizavimas?

  Solidžiame žymaus dailininko Kosto Dereškevičiaus tapybos albume pateikiama apie 300 kūrinių reprodukcijų (iš kurių dalis – dar niekada nerodytos), interviu su menininku ir jo bendražygių bei amžininkų atsiminimai atskleis dar daug įvairių jo kūrybos rakursų.

  Kostas Dereškevičius (g. 1937) 8-ajame deš. išryškėjo kartu su kolegomis Arvydu Šalteniu, Algimantu Jonu Kuru ir Algimantu Švėgžda. Susibūrę į neformalią „ketveriukės“ grupę, šie vyrai metė iššūkį tapyboje iki tol vyravusioms pakilioms, didingoms temoms. Kostą Dereškevičių traukte traukė banali sovietmečio žmogaus kasdienybė, buitis, jo dairymasis į vakarietiškos kultūros ženklus ir madą. Ironija ir netgi kičas dailininko kūryboje pinasi su nuoširdžiu susižavėjimu. Be figūrinių darbų, Kostas Dereškevičius tapė peizažus, o ilgainiui vis labiau krypo link abstrakčiosios dailės. Dailininko kūriniai šiandien – neatsiejama Lietuvos tapybos aukso fondo dalis, žavinti ne vieną po jo atėjusią tapytojų ir žiūrovų kartą.

  „Pagrindinis mano mokytojas buvo Gudaitis, trejus metus pas jį išbuvau. Ne taip, kaip dabar — metus pabūna ir bėga pas kitą. Tais laikais, kai įstojau į institutą, net apie impresionizmą bibliotekoje dar nieko negalėjome pasiskaityti. Nes pūvančio kapitalizmo menas buvo nepriimtinas. Pasitaikydavo visokių kuriozų, pamenu, per paskaitą Gečas vis kartoja: „Pažiūrėk pas Mane, pažiūrėk pas Mane.“ Galvoju: na kaip aš pas tave pažiūrėsiu? Bent į namus pasikviesk. O tas, pasirodo, omeny turėjo Manet… Tai, žinai, su tokiu bagažu… Blogiausia, jei mokytojas sako: pažiūrėk į MANE, turėdamas omenyje SAVE, o ne impresionizmo pradininką.“

  Iš Ramintos Jurėnaitės ir Kosto Dereškevičiaus pokalbio.

  20,00
 • Aš kurčias, bet nieko baisaus

  Knyga apie kurčią berniuką ir jo išgyvenimus. Kai negirdi pasaulio, jis atrodo šiek tiek kitaip. Gražus kurčio jaunuolio pavyzdys padeda berniukui įgyti pasitikėjimo savimi.

  Knyga moko kurčius vaikus pažinti save, o girdinčius vaikus ir suaugusius būti atidesniems, nutiesdama tiltą, ant kurio visi susitinka.

  Tai pirmoji kurtiems vaikams ir apie juos knyga Lietuvoje, iliustruota subtiliais piešiniais.

  2,50
 • Nijolė Dariūtė, Algirdas Gamziukas, Gytis Ramoška „Darius ir Girėnas. Dokumentai“

  Tai viena iš pirmųjų knygų išleistų Dariu ir Girėnui po 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Autorių kolektyvas – transatlantinio lakūno kpt. Stepono Dariaus dukra Nijolė Dariūtė – Maštarienė bei du garsūs Lietuvos aviacijos istorijai – tai Algirdas Gamziukas ir Gytis Ramoška. Knyga yra pirmoji išleista Lietuvos aviacijos muziejaus leidyklos Plieno sparnai.

  Šioje knygoje skaitytojas gauna realią galimybę susipažinti su originaliais archyviniais dokumentais ir pats, be autorių pagalbos, išanalizavęs juos susidaryti nuomonę apie lakūnus bei patį transatlantinį skrydį ir po jo tragiškos baigties sekusią katastrofos tyrimų eigą.

  Knygos pirmojoje dalyje S. Dariaus kelionė į Lietuvą 1920 m., įsakymai ir raportai dėl 1925 m. vyr. ltn. Stepono Dariaus konflikto su tuometiniu aviacijos viršininku gen. ltn. Juozu Kraucevičiumi. Paskutiniajame pirmosios dalies skyriuje S. Dariaus sportinė veikla, spausdinamos jo parašytos beisbolo ir krepšinio taisyklės.

  Antroje dalyje transatlantinio skrydžio pasiruošimo darbai, lakūnų testamentas, Stepono Dariaus 1932-1933 metais rašytas dienoraštis, bei S. Girėno užrašų knygelės ištraukos 1933 m. birželio – liepos mėnesiams. Lėktuvo Bellance CH 300 Pacemaker vėliau virtusio Lituanica techninė charakteristika bei atliktų remonto bei rekonctravimo darbų sąrašas. Plk. inž. Antano Gustaičio vadovautos katastrofos tyrimo komisijos aktas, kūnų medicininių tyrimų aktai po avarijos bei atradus kūnus, 1964 m. atlikti papildomi tyrimai.

  Knygos pabaigoje lakūnų įamžinimui skirtas skyrius, kuriame Karo muziejuje esančių lėktuvo ir asmeninių lakūnų daiktų sąrašas, dokumentai dėl lakūnų įamžinimo Puntuko akmenyje, paminklų statymo, anžininkų atsiminimai pei lakūnus.

  Tai puiki knyga pažengusiam aviacijos entuziastui siekiančiam labiau gilintis į transatlantinio skrydžio istoriją.

  2,50
 • Antanas Škėma „Balta drobulė“

  Antanas Garšva dirba liftininku viename didžiausių Niujorko viešbučių. Jį slegia uniforma, bukinantis darbas, vienatvė, kamuoja egzistenciniai klausimai, kūrybinės kančios ir, regis, jis tuoj, tuoj išprotės.

  „Baltoje drobulėje“ nėra aiškios intrigos, vientiso pasakojimo, chronologijos, tai – pasąmonės srautas, įtraukiantis skaitytoją į Garšvos apmąstymus, įvykius, nutinkančius čia ir dabar, ir praeities atsiminimus.

  1,10
 • Dalai Lama, Howard C. Cutler „Menas būti laimingam. Intriguojantis susitikimas tarp Rytų ir Vakarų“ (pageltę lapai)

  Ši knyga buvo sumanyta kaip pokalbis Rytų ir Vakarų pasaulių sankirtoje. Ją sudaro psichologo ir budistų dvasinio vadovo pašnekesiai apie kiekvieno žmogaus vidinę siekiamybę patirti laimę, būti laimingam. Autoriai bando perteikti nuoseklų požiūrį, kaip pasiekti daugiau laimės ir įveikti neišvengiamas gyvenimo prieštaras, nusivylimą bei stresą. Šis požiūris apima tiek Vakarų mokslą ir psichologiją, tiek budizmo principus ir praktiką. Autoriai yra tvirtai įsitikinę, jog kiekvienas žmogus pajėgus pasiekti vidinę darną ir drąsiai pasitikti bet kokį neramaus laikmečio iššūkį.

  4,50
 • Hermann Broch „Pakerėjimas“

  Tai intriguojantis ir verčiantis susimąstyti romanas apie vieno žmogaus manipuliavimą kitais, masinę psichozę ir keistą sielų užkerėjimą. Tai pasakojimas apie paslaptingus įvykius viename Alpių kaime. Į šią paprastą gyvenvietę atklysta svetimas žmogus; jam niekas nejaučia simpatijų, priešingai, jis atrodo atstumiantis ir juokingas, juolab kad greitai pasirodo, jog tai manijos apsėstas tipas, kuris nykiai perša savo mistines mintis.

  5,50
 • Likimo paslaptys

  Knygoje „Likimo paslaptys“:

  • aprašoma daug būrimo būdų;
  • šiuolaikiniai metodai siejami su senovės išmintimi;
  • aiški kalba padeda suprasti būrimo metodus nes pradedantiesiems.
  3,80
 • Schätze deutscher Kunst

  – Turinys: I.: Tikėjimo pasaulis: vienuolynas ir abatija. bažnyčia ir katedra. / II.: Pasaulietinė valdžia: Pfalcas ir pilis. pilis ir rūmai. šlovė ir šlovė. / III.: Piliečių pasaulis I: Miestas. Namas ir gyventojai. / IV.: Fantazija: transformacija. Mirtis ir Velnias. Išradimas. / V.: Vokiečių antika: Karolingų renesansas. Diureris ir „prisikėlimas“. Winckelmannas ir imitacija. / VI.: Piliečių pasaulis II: išsaugojimas. išsilavinimas ir skrydis. Protrūkis. / Priedas: Stilistika. Meninės technikos.

  12,00
 • Vytautas Grivickas: baletmeisterio užrašai

  …Blėsta žmonių prisiminimai apie Vytauto Grivicko sukurtus spektaklius ir jį patį – dalijusį sparnus kitiems… Taigi atėjo metas perversti dylančius rankraščius ir iš Vytauto užrašų, dienoraščių, laiškų tarsi vitražą sudėlioti jo – vieno gyvenimo, vienos meilės ir viso to laikotarpio – istoriją.

  6,00
 • Žalgirio mūšis – tautų mūšis

  Bendra trijų valstybių autorių – Lietuvos istoriko Alfredo Bumblausko, Ukrainos Boriso Čerkaso ir Baltarusijos Igorio Marzaliuko – knyga pateikia naujų duomenų apie garsųjį Žalgirio mūšį.
  Žalgirio mūšis vadinamas tautų mūšiu, nes iš tikro abiejose kariaujančiose pusėse būta tikro tautų katilo. Lenkijos karalystės ir LDK kariuomenėse buvo ne tik lenkų ir lietuvių, bet ir Rusios žemių (Ukrainos ir Baltarusijos) karių, o taip pat vasalų ar sąjungininkų – totorių ir moldavų, samdinių – čekų ir moravų. Samdiniai ir svečiai tokiu tautų katilu darė ir Vokiečių ordino kariuomenę. Joje buvo vengrų, tų pačių čekų ir moravų, Vakarų Europos riterių iš įvairių vokiečių kunigaikštijų, Burgundijos ar Prancūzijos.

  15,00
 • Mark Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“

  Penkiolikmetis Kristoferis – labai neįprastas knygos pasakotojas. Skaitytojas tiki ir tuo pat metu negali juo patikėti. Kristoferiui patinka skaičiai, schemos ir formulės, jis domisi matematika ir svajoja tapti mokslininku. Bet jis neatpažįsta melo, nesupranta metaforų ir juokų. Berniukas nesuvokia emocijų ir nemėgsta būti liečiamas – visa tai lemia Aspergerio sindromas, bet pats pasakotojas atskleidžia savo pojūčius be medicininių terminų.

  Vieną vakarą Kristoferis kaimynės sode randa šake persmeigtą šunį. Kadangi jam patinka šunys ir detektyvai, berniukas nusprendžia išsiaiškinti, kas nutiko pudeliui. Taip prasideda drąsos ir išbandymų kupinas nuotykis.

  „Tas keistas nutikimas šuniui naktį” – itin originali ir nuoširdi knyga pasakoja apie visuomenę, žmones ir jų santykius. Tarp Kristoferio ir jo tėvų, tarp Kristoferio ir kiekvieno iš mūsų plyti paslaptinga bedugnė, nors pagrindinis veikėjas atrodo keistai artimas.

  „Tas keistas nutikimas šuniui naktį” britų rašytojui Markui Haddonui pelnė tarptautinę šlovę. Knyga sužavėjo milijonus skaitytojų visame pasaulyje, pagal ją statomi spektakliai, rašomi scenarijai televizijai, rengiamasi kurti filmą.

  7,00
 • Džordžas ir Visatos paslaptys

  Sveiki atvykę į Visatą!
  Kai Džordžo augintinis paršas pro tvorą pasprunka į gretimą sodą, berniukas netikėtai susipažįsta su naujaisiais kaimynais — Ane ir jos tėčiu, mokslininku Eriku.
  Pasirodo, Anės tėtis turi galingiausią pasaulyje kompiuterį — protingąjį Kosmosą, kuris Džordžą  su draugais gali perkelti į bet kurią Visatos vietą. Prasideda kvapą gniaužiantys Džordžo nuotykiai ir kelionės kosmine erdve pro planetas, asteroidus iki pat Saulės sistemos pakraščių ir dar toliau…
  Deja, kai kas trokšta nugvelbti Kosmosą ir panaudoti nedoram tikslui. Džordžui ir jo draugams gresia neapsakomas pavojus.
  Kosminėje erdvėje nėra nieko pavojingesnio už juodąją skylę…
  Ši nepaprasta knyga žada skaitytojui intriguojamą ir smagią kelionę, atskleidžiančią gausybę įdomių mokslo faktų apie Visatą ir planetas bei mokslininko Stiveno Hokingo idėjas apie juodųjų skylių savybes. Knygoje pateikta daug tikrų spalvotų kosminių kūnų nuotraukų!
  Apie autorius
  Lucy Hawking — dviejų romanų autorė, bendradarbiauja daugelyje Didžiosios Britanijos laikraščių. Su sūnumi gyvena Kembridže.
  Stephenas Hawkingas — Kembridžo universiteto Lukaso katedros matematinės ir teorinės fizikos profesorius. Jis plačiai žinomas kaip vienas talentingiausių fizikų teoretikų po Einšteino. Visuomenei skirta jo knyga The Universe in a Nutshell („Visata riešuto kevale“, lietuvių kalba išleista 2003 m.), išversta į daugiau kaip 30 kalbų, tapo pasauliniu bestseleriu (buvo parduota per 12 mln. jos egzempliorių).
  „Džordžas ir Visatos paslaptys“ — pirmoji bendra tėvo ir dukters, Stiveno ir Liusi Hokingų, knyga.
  Kristofas Galfardas (Christophe Galfard) — mokslų daktaras, buvęs Stiveno Hokingo doktorantas. Jis bendradarbiavo rengdamas šiai knygai mokslinę vaizdinę medžiagą ir konkrečius duomenis. Kristofas dabar gyvena Prancūzijoje, kur jis išmoningai populiarina mokslą.
  6,50
 • Džordžas ir Didysis sprogimas

  MŪSŲ ISTORIJA PRASIDĖJO PRIEŠ 13,7 MILIJARDO METŲ… Tuoj tuoj prasidės vienas iš didžiausių visų laikų mokslinių eksperimentų – ir, aišku, Džordžas su Ane tikisi vietų pirmoje eilėje! Anės tėtis mokslininkas Erikas ruošiasi vykti prie Didžiojo hadronų kolaiderio, kad išsiaiškintų, kas dėjosi pirmosiomis Visatos egzistavimo akimirkomis – Didžiojo sprogimo momentu. Su juo ir ištikimasis jo superkompiuteris Kosmosas. Atrodytų, viskas tiesiog nuostabu…

  Tačiau Džordžas ir Anė atsitiktinai sužino apie piktavališką mokslo priešų užmačią. Jie pasirengę viskam, kad sužlugdytų eksperimentą.

  Ir tuomet herojai leidžiasi į pavojingą ir kvapą gniaužiančią kelionę – į kaimyninę galaktiką ir netgi į kvantinį pasaulį, – kad pergudrautų ir sustabdytų piktadarius, siekiančius nublokšti mokslą atgal į viduramžius.

  Skaitydami šią nuostabią knygą, ne tik pasinersite į įspūdingus kosminius nuotykius. Joje pateikta gausybė stulbinamų mokslo faktų ir įdomių žinių apie Visatą. Be to, susipažinsite su naujausiomis mokslo teorijomis, kurių autoriai – žymūs XXI amžiaus mokslininkai!

  Kvantinės sensacijos, tarpgalaktiniai nuotykiai ir įspūdingos žinios apie Visatą 32 puslapiai spalvotų nuotraukų iš kosmoso

  6,50
 • John Flanagan „Žvalgo mokinys. Gorlano griuvėsiai“ (pageltę lapai)

  Kai penkiolikmetis Vilis tampa paslaptingojo žvalgo Holto mokiniu, jam tenka išmokti joti, šaudyti iš lanko, svaidyti peilį, sekti pėdsakais ir tobulai maskuotis. Būti tikru miškiniu – tai žinoti, kas yra draugystė, drąsa, sąžiningumas ir garbė. O žygdarbiai, atliekami nepastebėtai, – tai žvalgo kasdienybė. Pasklidus gandams apie Aralueno karalystei gresiantį, Vilio gyvenimo nuotykis tik prasideda.

  Tai pirmoji australų rašytojo Johno Flanagano fantasy serijos paaugliams knyga. Istorija apie žvalgo mokinį ne tk mėgiama skaitytojų visame pasaulyje, bet ir susikrovė nemenką šūsnį literatūrinių apdovanojimų.

  6,00