Showing 1–20 of 338 results

 • Oтечественные автомобили

  В книге рассмотрены общие принципы действия и устройство механизмов, систем и агрегатов автомобилей. Дано обобщенное и систематизированное описание конструкции всех основных базовых моделей современных отечественных автомобилей (по состоянию на 1975 г.): легковых автомобилей “Запорожец”, “Жигули”, “Москвич”, “Волга”, “Чайка”, ЗИЛ и грузовых автомобилей УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, Урал, КрАЗ, БелАЗ и их основных модификаций, а также автобусов. Приведены сведения по уходу за автомобилями и их регулировкам, а также основные неисправности. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

  6,50
 • Laisvės karžygiai

  Knyga apie lietuvių kilmės karius, tarnavusius JAV kariuomenėje

  5,00
 • Iš kur atėjome?

  Žymių Lietuvos istorikų straipsnių rinkinyje aiškinama Lietuvos heraldika, chronologine tvarka pateikiamos apybraižos apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščių veiklą ir jos reikšmę valstybės raidai, akcentuojama Žalgirio mūšio reikšmė

  1,20
 • Žemaičių kankiniai

  Nuo Rainių miškelio tragedijos prabėgo penki dešimtmečiai. Nedaug beliko liudininkų, tos kartos žmonių, vietoje iškirsto miško, kur vyko žudynės, auga jaunos eglaitės, nemačiusios tos baisios nakties. Bet nei Žemaitija, nei visa Lietuva niekada neužmiršo savo kankinių ir savo skausmo. Kasmet žudynių sukakties proga po nakties išdygdavo kryžiai, kuriuos raudonieji okupantai ir jų pakalikai barbariškai išsprogdindavo. Jų budrumas būdavo bejėgiškas.

  Prasidėjus Atgimimui Rainiai vėl nuskambėjo kaip viena šiurpiausių lietuvių tautos ir visos Europos tragedijų. Apie juos daug rašyta. Tačiau knygelė „Žemaičių kankiniai”, 1942 Telšiuose išleista vietos patriotų, vėliau pakartota Kanadoje, tapo bibliografinė retenybė. Tai pirmutinis ir kol kas bene vienintelis dokumentinis tragedijos šaltinis. Atgimimo pradžioje ji plito padauginta atspaudais. Dabar leidėjai, suprasdami jos svarbą, ryžtasi dar sykį pateikti visuomenei.

  Teateina ji į kiekvienus namus kaip šventa Maldos knyga, teskamba kaip tautos skausmas ir neįveikiamas jos ryžtas kovoje dėl laisvės!

  2,00
 • Istorija ir būtis

  Leidinyje gvildenamos istorinės atminties, lietuvių kultūrinės savimonės, žmogaus ir gamtos santykių problemos. Čia spausdinami keliolikos filosofų samprotavimai.

  1,50
 • Vytautas Didysis

  Rinkinys skirtas 500 m. Jogailos mirties sukakčiai paminėti.

  Rinkinio temos paskirstytos taip, kad būtų apimtas visas Jogailos gyvenimo periodas ir paliestos pagrindinės lietuvius dominančios problemos.

  2,00
 • Jogaila

  Rinkinys skirtas 500 m. Jogailos mirties sukakčiai paminėti.

  Rinkinio temos paskirstytos taip, kad būtų apimtas visas Jogailos gyvenimo periodas ir paliestos pagrindinės lietuvius dominančios problemos.

  2,00
 • Jonas Aničas „Daktaro Kazio Bobelio politinė biografija (1 knyga): Tarnystė Lietuvos laisvės bylai“

  Tai knyga apie žymaus politiko dr. Kazio Bobelio gyvenimą, paženklintą nenuilstamos kovos už Lietuvos laisvę. Iš gausios dokumentinės medžiagos, nuotraukų ir atsiminimų fragmentų susidėsto ryški iškilios asmenybės, nedvejojusios pasirinkto tikslo svarba ir sėkme, portreto mozaika. Derindamas tiesioginį mediko darbą su prasminga ir įvairiapuse visuomenine veikla, dr. K. Bobelis vadovavo žymiausioms lietuvių išeivijos politinėms organizacijoms ir reikšmingais darbais prisidėjo prie Lietuvos laisvės sąjūdžio organizavimo Vakaruose bei nepriklausomybės atkūrimo.

  4,00
 • Alfonsas Eidintas „Antanas Smetona. Politinės biografijos bruožai“

  Šiandien istorijos mokslui keliami nauji reikalavimai – pažinti istoriją tokią, kokia ji buvo, su visomis srovėmis ir jų veikėjais, su ju politinėmis nuostatomis ir būdais jas igyvendinti. Nagrinejant XXa. Lietuvos istoriją apsieiti be Antano Smetonos neįmanoma. Jis dalyvavo beveik visuose 1905-1940 m. Lietuvos visuomenės svarbiausiuose įvykiuose,o kai kuriems is jų, ypač vykusiekms 1919-1920 ir 1927-1940 m., turejo didžiulę įtaką“, – rašo autorius „Įvade“. Šiais motyvais vadovaujantis ir parasšyta studija apie vieną iš žymiausių lietuvių visuomenės dešiniojo sparno figurų, ilgametį LR prezidentą A. Smetoną.

  2,00
 • Norilsko vyčiai

  Rinkinyje pasakojama apie kalinių sukilimą Norilsko lageriuose.

  3,50
 • Jesús Hernández „Antrasis pasaulinis karas“ (pageltę lapai)

  Susipažinkite su Antrojo pasaulinio karo istorija taip, kaip niekada nepavyko anksčiau, skaitydami knygą “Antrasis pasaulinis karas” su šimtais iliustracijų!

  1939–1945 metų karinis konfliktas yra labiausiai jaudinanti ir narstoma XX a. tema. Skirtingų kariavusių pusių istorikai prieštaringai pateikia ir vertina tuos pačius faktus, liudininkai pasakoja kitokias įvykių versijas…

  Metams bėgant jos vis labiau tolsta nuo tiesos. Ispanų istorikas Jesus Hernandezas, savo gyvenimą paskyręs šios beprecedentės tragedijos tyrimui, kaupia ir sistemina visus duomenis, siekdamas atkurti ir užfiksuoti tikrąjį vaizdą.

  Daugybė šaltinių ir liudininkų iš įvairių pasaulio šalių leido jam sukaupti medžiagą, kuri nepateko į oficialias karo kronikas ir vadovėlius. Šimtai neįtikimų faktų, mįslių, pasakojimų atskleidžia kitokį karo paveikslą, aprašo stulbinamas istorijas ir slaptas operacijas, įskaitant Valkiriją, pasikėsinimą į Hitlerį, kurios pakeitė praėjusio amžiaus istoriją.

  Antrasis pasaulinis karas. Neįtikėtini faktai, likę istorijos vadovėlių paraštėse – išsamiai atskleistas vienas skausmingiausių XX a. karinių konfliktų, itin kontraversiškai vertinamas ir apipintas kardinaliai skirtingų versijų. Šioje knygoje pateiktas kitoks karo paveikslas ir praėjusio amžiaus atspindys.

  Čia sužinosite negirdėtų faktų apie:

  1. Neįtikėtinas Antrojo pasaulinio karo istorijas. Tai pribloškiantys pasakojimai apie kruvinąjį konfliktą, niekur iki šiol neaprašyti ir nepelnytai likę istorijos užribyje. Kodėl kareiviai gėrė sparnuotųjų raketų ir torpedų kurą? Kokia tikroji „spaguetti a la carbonara“ kilmė? Kokį įspūdį Hitleriui paliko Čaplino filmas „Didysis diktatorius“?

  2. Antrojo pasaulinio karo mįsles ir paslaptis. Knygoje atskleisti didžiausio istorijoje karinio konflikto įvykiai, paslaptingi dingimai ir mirtys, išgalvoti kruvini mūšiai, iki šiol audrinantys istorikų vaizduotę. Mįslės, prilygintos valstybinėms paslaptims, čia narpliojamos ir virsta unikalia intriguojančia istorine medžiaga.

  3. Operaciją „Valkirija“ – labiausiai įslaptintą užduotį Vokietijoje, kurios misija buvo pašalinti Hitlerį. Šis sąmokslas, kai pulkininkas pakišo bombą „Vilko irštvoje“ kėsindamasis į diktatorių, galėjo pakeisti visą XX a. istoriją. Kaip klostėsi šie įvykiai?

  Knygos “Antrasis pasaulinis karas” autorius Jesus Hernandezas – ispanų istorikas ir žurnalistas, vienas didžiausių Antrojo pasaulinio karo žinovų, per trumpą laiko tarpą pardavęs daugiau knygų apie šį istorijos laikotarpį nei kuris kitas rašytojas. Savo knygose jis atskleidžia įdomiąją, negirdėtąją, intriguojančią istorijos pusę.

  15,00
 • Rupertas Batleris „Gestapo istorija“

  Gestapo istorija išsamiai parodo, kaip Geheime Staats Polizei iš mažo Prūsijos valstybinės policijos skyriaus, kuriam vadovavo Hermanas Gėringas, išsivystė į painią biurokratinę teroro mašiną, veikiančią iki grėsmingiausio Trečiojo reicho pastato – Princo Albrechto gatvė, 8.

  6,00
 • Francas Baueris „Mirties vardas – Berija“

  Istorinis romanas apie siaubingą 1917 metų rusų revoliuciją ir jos pasekmes, valdant dviem tironams Stalinui ir Berijai. Romane pavaizduotas Berijos atėjimas į valdžią, jo žudikiški polinkiai, naikinant Rusijos dvarininkus, karininkus, dvariškius, inteligentiją ir paprastus kaimo žmones.

  Stalino kurstomas tapo kruviniausiu parankiniu. Ant šių bolševikų ir „revoliucijos sūnų“ sąžinės guli milijonų žmonių gyvybės, neišskiriant nė aukščiausių bolševikinės Lenino partijos pareigūnų ir jų šeimų. Berija tampa šėtono pranašu ir negailestingu žudiku.

  6,00
 • Žmogus, įveikęs Rusiją (yra skaitymo žymių, nedidelių defektų)

  Maršalas Carlas Gustafas Mannerheimas (1867–1951) yra viena iš įspūdingiausių XX a. asmenybių ir išskirtinis karininkas, dalyvavęs visuose didžiausiuose XX a. pirmosios pusės konfliktuose: rusų ir japonų, sovietų ir suomių, Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose. Jis išvijo iš gimtinės bolševikus ir iškovojo jai nepriklausomybę, jo iniciatyva pastatyti Manerheimo linija vadinami įtvirtinimai, kurie apsaugojo Suomiją nuo Lietuvos, Latvijos ir Estijos likimo – sovietų okupacijos.

  4,00
 • Hitleris. Paskutinė diena: minutė po minutės

  Amerikiečių ir rusų pajėgos susijungė Vokietijos viduryje, bet kovos tęsiasi. Vokietijos keliai pilni bėglių: žydų, išsigelbėjusių iš koncentracijos stovyklų, sąjungininkų karių, mėginančių sugrįžti namo, sprunkančių nacių. Civiliams vokiečių kontroliuojamose teritorijose maisto pakaks vos dviem savaitėms. Žmogus, kurio svajonė apie tūkstančio metų reichą pradėjo šitą košmarą, atsisveikina su artimiausiais bendražygiais bunkeryje po bombarduojamo Berlyno gatvėmis… Nesulaukęs ketvirtos jis nusišauna.

  „Paskutinė Hitlerio diena“ – tai chronologinė istorija, pasakojama tų, kurie tomis neramiomis valandomis liko šalia Hitlerio; tų, kurie kovojo Berlyno gatvėse ir kurie žingsniavo valdžios koridoriais Vašingtone, Londone bei Maskvoje. Tai buvo ir pabaigos, ir pradžios diena, kai paprasti žmonės pateko į nepaprastas situacijas. Sisi Wilczek, sprunkanti nuo artėjančių rusų su giminės turtais, sudėtais į batų dėžę; prezidentas Trumanas, svarstantis, ar panaudoti atominę bombą, kurią jo sekretorius vadina „siaubingiausiu ginklu žmonijos istorijoje“; vokiečių karininkas Clausas Sellieras, vykstantis į paskutinę misiją ir keliaujantis per šalį, kad pristatytų gyvybiškai svarbius dokumentus; sąjungininkų lėktuvų pilotai, mėtantys maisto paketus badaujantiems olandų civiliams. 1945 metų balandžio 30-oji, paskutinė Antrojo pasaulinio karo diena. Diena, apie kurią milijonai svajojo, dėl kurios milijonai žuvo…

  7,00
 • Gintautas Zabiela „Lietuvos medinės pilys“

  Lietuva – medinių pilių šalis. Medinės pilys buvo kunigaikščių rezidencijos ir pagrindinė gynybinių įtvirtinimų rūšis. Kryžiuočių ordino agresiją Viduramžių Lietuva pasitiko su medinėmis pilimis, jose gynėsi ir apgynė savo nepriklausomybę. Medinė buvo legendinė Vorutos pilis, kurioje Mindaugas atrėmė savo priešų puolimą, ir garsioji Veliuonos pilis – svarbiausias lietuvių forpostas kovoje su kryžiuočiais, – ir daugybė kitų pilių. Atlikusios savo vaidmenį medinės pilys sunyko, liko tik piliakalniai. Šiandien Lietuvoje yra apie 450 vėlyvųjų piliakalnių – daugelyje jų viduramžiais stovėjo medinės pilys. Nedaug išliko žinių apie medinių pilių išvaizdą – šiek tiek jų teikia archeologinių tyrinėjimų duomenys, šiek tiek – vėlesni medinės architektūros paminklai (pavyzdžiui, medinių bažnyčių varpinių bokštai galėjo išsaugoti pilių bokštų architektūrines tradicijas). Vertingos ir Rusijos pilių analogijos – Sibire iki šiol išliko kai kurios XVII a. medinės pilys. Istorijos šaltiniuose išliko žinių, kad jas statant dalyvavo ir lietuvių dailidės*, savo meistriškumu garsėję visoje Rytų Europoje (ne veltui lietuviškas žodis “dailidė” prigijo ir baltarusių kalboje – “dojlida”). Mūrinės pilys Lietuvoje pasirodė XIV a. Jas statė vokiečių meistrai, ir jų nebuvo daug. Mūrinėmis pilimis visų pirma stengtasi įtvirtinti valstybės branduolį. Tai pagrindiniai valstybės centrai – sostinė Vilnius, Senieji bei Naujieji Trakai – ir juos iš vakarų, pietų ir rytų supusios Kauno, Gardino, Naugarduko, Lydos, Krėvos ir Medininkų pilys. Didingiausia buvo 1409 m. baigta Trakų salos pilis, kurią Vytautas su vokiečių meistrų pagalba pastatė Galvės ežero saloje. Garsas apie ją pasklido plačiai, o Tverės kunigaikštis Borisas Aleksandrovičius XV a. viduryje nusprendė tokią pačią pilį pasistatyti pas save – ir, kaip rašoma vienuolio Fomos “Sakmėje”, “pastatė… pilį vidury ežero ir davė jai vardą Troki”**. Taigi Lietuvos pilys – ir medinės, ir mūrinės – buvo pavyzdys Rusijai, veikęs jos pilių raidą.

  12,00
 • Karas po karo/ War after War

  Katalogas parodos „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“ / Catalogue of the exhibition „War After War: the Armed Anti-Soviet Resistance in Lithuania in 1944–1953“. Gausiai iliustruotame kataloge pasakojama partizaninio karo istorija, pateikiama informacijos apie partizaninį pasipriešinimą, kovas, spaudą, sekinančią buitį ir kasdienio gyvenimo akimirkas. Leidinyje atsispindi sudėtinga partizanų padėtis, netektys ir atkaklus tikėjimas Lietuvos laisve.
  Išleistas lietuvių ir anglų, švedų ir anglų, vokiečių ir anglų kalbomis.

  3,00
 • Lietuvos nepriklausomybės netenkant

  Buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius E.Turauskas, remdamasis gausia dokumentine medžiaga, atsiminimuose aprašo laikotarpį nuo Lenkijos ultimatumo Lietuvai iki visiško valstybės nepriklausomybės netekimo

  3,00
 • Juozas Jurginis „Lietuvos krikštas“

  Knygoje kritiškai apžvelgiama klerikalinė istoriografija, iš marksistinių pozicijų vertinama visuomeninė politinė krikščionybės įvedimo Lietuvoje (1387 m.) reikšmė, parodomas krikščionybės, kaip socialinio proceso, neišvengiamumas, apžvelgiamos paprotinės teisės pakeitimo rašytine ir raštijos lietuvių kalba atsiradimo (vykstant religinėms kovoms) priežastys. Nagrinėjama, kada ir kaip reiškėsi katalikų bažnyčios reakcingumas, demaskuojamos buržuazinių istorikų koncepcijos. Skiriama istorikams, aukštųjų mokyklų studentams, visiems, kas domisi istorija.

  2,00