Showing 1–20 of 283 results

 • Pranas Žagarys „Jonavos kaimas“

  Dabartinio Rokiškio rajono šiaurinėje dalyje, apie 3 km nuo Latvijos, iki baudžiavos panaikinimo buvo Čedasų dvaro, valdomo grafų Komarų, filialas – palivarkas, vadintas Jovov arba Janovo. Baudžiavos naikinimo metu šis palivarkas buvo išdalintas 1847–1857 m. laikotarpiu ponų iš ūkių išvarytiems baudžiauninkams po 3 dešimtines žemės kiekvienam. Taip vietoj palivarko buvo įkurtas rėžinis kaimas, kurį vietiniai lietuviai vadino Jonava. Knygoje aprašomi su šiuo kaimu susiję įvykiai nuo 1861 iki 1953 metų.
  Dauguma seniausių įvykių aprašyti remiantis dokumentais. Kiek siekė autoriaus tėvų ir kitų senų žmonių atmintis, dokumentuose užfiksuoti įvykiai papildomi jų atsiminimais. Kaimo istorija baigiama paties autoriaus atsiminimais.
  Jonavos kaimo istorija papildoma pora temų, susijusių su visa Lietuva. Pirmoji – pokario Lietuvos kaimiečių lūkesčiai ir jų neišsipildymas. Antroji – Lietuvos vietovardžių nereikalingas darkymas dabartiniu metu.
  10,00
 • Pirmoji vyriausybė – vizijos ir galimybės

  Knygoje „Pirmoji vyriausybė – vizijos ir galimybės“ pasakojama apie Kazimieras Prunskienės vadovaujamos pirmosios Vyriausybės veiklą, atskleidžiamos sudėtingos vidaus ir tarptautinės politikos aplinkybės, perėjimo į naują socialinį bei ekonominį būvį sunkumai, sovietinės kariuomenės siautėjimas, Kremliaus paskelbtos ekonominės blokados padariniai. Pasiaukojamo ministrų darbo užkulisiai rodo, kaip buvo grindžiamas pradinis kelio į tikrąją Lietuvos nepriklausomybę, Europos Sąjungą ir NATO etapas. Politinės publicistikos knygoje atskleidžiami sudėtingi Vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos santykiai, pirmojo ministrų kabineto atsistatydinimo aplinkybės. Remiamasi Vyriausybės priimtais dokumentas, jų analize ir ministrų liudijimais

  18,00
 • Gedimino laiškai

  1323 m. gegužės 26 d. LDK Gedimino parašytuose laiškuose adresuotuose Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Štetino ir Gotlando miestų piliečiams minį, kad pastatė tris bažnyčias, kurių viena esanti “mūsų karališkajame mieste, vardu Vilnius”, ir kviečia į Lietuvą pirklius ir amatininkus. Jau tada Vilnius buvo LDK sostinė.

  6,00
 • Onutė Alksninytė-Garbštienė „Sibire…tremtinių žeme“

  Šis dienoraštis rašytas Sibire 1941-1956 m. Pirmasis variantas – ant beržo tošies, įvairaus dydžio popieriaus skiautelių per pertraukėles taigos kirtavietėse, kitose katorginio darbo vietose. Tai yra skaidrus meno kūrinys, įprasminantis visų mūsų vargą ir kančią.

  2,50
 • Meno istorijos įvadas (yra nedidelė dėmėlė nuo dulkių)

  Šios knygos autoriai meno istorija atskleidžia kaip mokslinio darbo sritį. Jie aiškina, kaip dabar klasifikuojami meno kūriniais pripažistami objektai. Pasakoja apie tradicinius ir šiuolaikinius būdus nustatyti meno kurinių kilmę, amžių, tikrumą ir rekonstruoti jų originalią pasireiskimo formą.

  8,00
 • Juozas Kudirka „Vilniaus verbos“

  Leidinyje pasakojama iš kur kilusios Vilniaus verbos, apie joms rišti naudojamus augalus ir jų paruošimo būdus. Aptariama verbų rūšys, spalvinės ir ornamento ypatybės, ryšys su kitomis tautodailės šakomis, rišimo technoligija.

  2,50
 • Don e Petie Kladstrup „Šampano istorija“

  Knygos „Šampano istorija“ autoriai Donas ir Petie Kladstrupai – buvę žurnalistai, iš JAV persikėlę į Prancūziją, dabar gyvenantys Paryžiuje ir Normandijoje. Parašė daug knygų apie vyno istoriją, tarp jų garsų tarptautinį bestselerį „Vynas ir karas“, pasakojantį, kaip vyndariai kovojo už išlikimą nacių okupuotoje Prancūzijoje per Antrąjį pasaulinį karą.

  „Šampanas, – kartą pareiškė ponia de Pompadūr, Liudviko XV meilužė, – yra vienintelis vynas, po kurio moteris išlieka graži.“

  Kokia gi ta šampano paslaptis ir romantika? Vien tik ištarti šį pavadinimą – tai tarsi mostelėti stebuklinga lazdele. Žmonės ima šypsotis, atsipalaiduoti ir net fantazuoti. Žinoma, joks kitas vynas nėra toks tinkamas poezijai, menui ir hiperbolei. Kazanova jį laikė „esmine gundymo priemone“. Koko Šanel (Coco Chanel) sakėsi gerianti šampaną tik dviems progom – kai yra įsimylėjusi ir kai nėra įsimylėjusi.

  Lili Bolenžė (Lily Bollinger), viena iš Šampanės aukštuomenės ponių, nuėjo dar toliau. „Geriu šampaną, kai jaučiuosi laiminga ir kai liūdžiu. Kartais jį geriu viena. Manau, kad kompanijoje jis privalomas. Šiek tiek jo gurkšteliu, jei esu išalkusi. Visais kitais atvejais jo neliečiu, nebent, žinoma, būčiau ištroškusi.“

  Ištisus šimtmečius šampanas buvo geriamas per vestuves ar krikštynas, nuleidžiant į vandenį naujus laivus ir pasitinkant Naujuosius metus, juo laistomos žiūrovų minios per automobilių ralius.

  8,00
 • Civilizacijų paslaptys

  Ar būdingas istorijai periodiškumas? Kodėl dings­ta tautos ir ištisos civilizacijos, palikdamos keistus statinius, neaiškios paskirties artefaktus ir rašto paminklus, kuriuos galima iššifruoti, bet neįmanoma suprasti? Dėl ko žlugo galingos hetitų, etruskų, chazarų valstybės ir Centrinės Amerikos civilizacijos?

  Kodėl labiausiai paplitęs rankraštis Senovės Egipte buvo Mirusiųjų knyga? Kada ir kaip atsirado menas? Šiuos ir daugelį kitų neišspręstų žmonijos istorijos klausimų svarsto mokslininkai šios knygos puslapiuose.

  8,00
 • Alois Uhl „Popiežiai ir moterys“

  Aloyzas Ūlis skaitytojams ir vėl atverčia slaptą bažnyčios istorijos puslapį. Viduramžių, Renesanso ir nūdienos įspūdingų gyvenimo paveikslų fone jis bando užčiuopti lyg spalvingame kaleidoskope besikeičiančių popiežių ir jiems artimų moterų santykių esmę. Kaip senais laikais, taip ir šiandien šia pikantiška tema vis dar vengiama kalbėti, o juk ji – neišsemiama kaip bedugnis šulinys.

  Ar tikrai kažkada popiežiaus tiara teisėtai puošėsi moteris, vardu Joana? Kokią įtaką darė popiežiams ir jų požiūriui į specifinius moterų siekius ir reikalavimus bažnytinėje istorijoje aprašomos didžiosios spiritistės – dvasingos, regėjimus matančios moterys? Kita vertus – ar iš tiesų papročių laisvumu pagarsėjusioje Renesanso laikų Romoje buvo moterų, kurios, nepaisant celibato draudimų, buvo artimos popiežiams, ir kokią valdžią jos turėjo? Aloyzas Ūlis aprašo, kas pasikeitė – ar nepasikeitė – popiežių santykių su moterimis sferoje dabartiniais laikais, valdant Popiežiui Jonui Pauliui II ir jo įpėdiniui Benediktui.

  3,50
 • PASLAPTINGOS VIETOVĖS

  Nepaaiškinamos pasaulio simbolinės vietos ir pradingę kraštai vienodai viliojantys tiek mokslininkus ir nuotykių mėgėjus, įdomybių ieškotojus ir keliautojus… gausiai nuotraukomis iliustruotas vedlys po šventasias vietas, simbolinius kraštovaizdžius, senovės miestus ir dingusias šalis…

  7,00
 • Pasaulio istorijos atlasas II tomas

  Pasaulio istorijos atlaso II tome apžvelgiami svarbiausi įvairių šalių istorijos įvykiai, pradedant XVIII a. JAV ir Prancūzijos revoliucijomis ir baigiant 1990 metais. Chronologinės apybraižos iliustruojamos istoriniais žemėlapiais, lentelėmis, diagramomis.

  4,00
 • Tapatybės kryžkelėje: tarp vokiškumo ir lietuvybės 1932–1940 m.

  Autobiografinėje knygoje „Tapatybės kryžkelėje. Tarp vokiškumo ir lietuvybės 1932-1940 m.“ iš Klaipėdos krašto kilęs Erikas Pempė trečiuoju asmeniu pasakoja savo gyvenimo istoriją. Gimęs lietuvių kilmės šeimoje, bet auklėtas vokiečiu, 1923 m., kai Klaipėdos kraštas atitenka Lietuvai, autorius atsiduria tautinės tapatybės paieškų kryžkelėje ir turi pasirinkti: vokietis jis ar lietuvis?

  Pasirinkęs lojalumą Lietuvai, pripažinęs pirminį gimtojo krašto ir savo paties kilmės lietuviškumą, autorius susiduria su rimtais iššūkiais. Vokiečiai jį laikė išdaviku, o dalis lietuvių – lojalumo stokojančiu „memelenderiu“. Knygoje „Tapatybės kryžkelėje. Tarp vokiškumo ir lietuvybės 1932-1940 m.“ E. Pempė vaizdingai aprašo savo virsmą, abejones, mokslus, darbą fizinės kultūros mokytoju. Įvykiai rutuliojasi sudėtingu Lietuvai laikotarpiu: tarpukariu, Hitleriui apsilankius Klaipėdoje ir atplėšus miestą 1939 m. kovą, per sovietų okupaciją1940-aisiais.

  4,50
 • An Incomplete History of World War I

  ‘An Incomplete History of World War I’ focuses on poignant events ranging from little-known episodes in major Western Front battles to the valiant exploits of outlandish individuals on the remote frontiers of the conflict.

  4,50
 • Didingiausi pasaulio statiniai: architektūros šedevrai ir inžinerija

  Ši knyga kviečia į kelionę, kuri Jus supažindins su šimtu puikiausių architektūros kūrinių: šventyklomis, rūmais, pilimis, tiltais, dangoraižiais. Iš akmens, medžio ir betono Jūs statote namus ir rūmus. Tai yra tik medžiagos, iš kurių genijus sukuria šedevrą. Staiga suvirpinate mano širdį, nudžiuginate mane. Laimingas galiu pasakyti: „Tai – nuostabu.“ Tokia yra architektūra. (Le Corbusier, 1923)

  9,00
 • Algirdas Julius Greimas arti ir toli

  Greimas Algirdas Julius – mūsų tautietis, prancūzų mokslininkas, Paryžiaus semiotinės mokyklos kūrėjas. Ši knyga – įvairiu laiku rašytų lietuviškųjų A. J. Greimo straipsnių literatūros, kultūros, ideologijos temomis rinktinė; publikuojamas pluoštas interviu semiotikos klausimais ir naujausios, estetikos problemoms skirtos knygos „Apie netobulumą“ vertimas.

  7,00
 • Paslaptinga Prancūzijos karalienės Izabelės Bavarietės istorija

  Istorinis romanas.

  Knygoje pasakojama apie Izabelės Bavarietės ir Karolio VI, vadinamo Pamišėliu, valdomą Prancūziją bei apie moralinį tos epochos sugedimą, „kai žmonės net nemokėjo būti bent jau padoriai ydingi.“

  3,00
 • Mano kinas. Pasaulis, kuris priklausė vyrams

  Juozas Budraitis – aktorius, fotografas, diplomatas. Sukūrė per 100 vaidmenų kine, teatre, televizijoje, dirbo su lietuvių, latvių, estų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, azerbaidžaniečių, kazachų, čekų, bulgarų, vokiečių kino režisieriais. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Margarita Matulytė – humanitarinių mokslų daktarė, vizualinės kultūros tyrinėtoja. Dirba Lietuvos dailės muziejuje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute, dėsto Vilniaus universitete. Sudarė per 20 knygų: monografijų, kultūros istorijos šaltinių publikacijų, fotografijos meno albumų. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė.

  8,00