Showing 41–60 of 104 results

 • Vaižgantas. „Raštai“ I tomas

  Visų literatūrinių Vaižganto (Juozo Tumo-Vaižganto, 1869-1933) darbų daugiatomio leidimo pirmas tomas, skirtas smulkiajai rašytojo prozai – keturiems vaizdų ir vaizdelių ciklams.

  Tome dedama kūrinių bibliografiniai duomenys, tekstų komentarai ir žodynėlis.

  2,00
 • Balys Sruoga „Dievų miškas“

  Balys Sruoga (1896–1947) – lietuvių literatūros klasikas. Be jo neįmanoma įsivaizduoti XX a. pirmosios pusės Lietuvos kultūrinio gyvenimo. Rašytojo atsiminimų knyga Dievų miškas vertinama kaip vienas originaliausių Europos memuaristikos kūrinių apie nacių koncentracijos stovyklas. Pirmą kartą atsiminimai išleisti 1957 m., autoriui jau mirus. 2005 m. režisierius Algimantas Puipa kūrinio motyvais pastatė kino filmą.

  Ši knyga parengta pagal Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 2005 m. leidimą. Kūrinio tekstas nekupiūruotas. Leidime palikta asmenvardžių ir vietovardžių rašyba su šiokiais tokiais netikslumais, kurių būta pirmame kūrinio rankraštyje.

  2,00
 • Balys Sruoga „Dievų miškas“

  Balys Sruoga (1896–1947) – lietuvių literatūros klasikas. Be jo neįmanoma įsivaizduoti XX a. pirmosios pusės Lietuvos kultūrinio gyvenimo. Rašytojo atsiminimų knyga Dievų miškas vertinama kaip vienas originaliausių Europos memuaristikos kūrinių apie nacių koncentracijos stovyklas. Pirmą kartą atsiminimai išleisti 1957 m., autoriui jau mirus. 2005 m. režisierius Algimantas Puipa kūrinio motyvais pastatė kino filmą.

  Ši knyga parengta pagal Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 2005 m. leidimą. Kūrinio tekstas nekupiūruotas. Leidime palikta asmenvardžių ir vietovardžių rašyba su šiokiais tokiais netikslumais, kurių būta pirmame kūrinio rankraštyje.

  3,00
 • Ieva Simonaitytė. „Raštai“ 1-7 tomai

  I-ame tome romanas “Aukštųjų Šimonių likimas”.

  Antrajame tome publikuojami romanai “Pavasarių audroj” (I leid. – 1938) ir “Be tėvo” (I leid. – 1941) bei apysaka “Pikčiurnienė” (I leid. – 1953). Kūriniuose vaizduojama XX a. pradžios kaimo buitis, darbo žmonių beteisiškumas, lietuvių nacionalinio sąmoningumo, pilietinio aktyvumo brendimas.

  Ketvirtame Raštų tome spausdinamos dvi pirmosios autobiografinės trilogijos dalys. Pirmoje jos dalyje „…O buvo taip“ rašytoja prisimena savo vaikystę, antroje – „Ne ta pastogė“ tęsiamas pasakojimas apie išvykusią iš namų ir Pirmojo pasaulinio karo metais savarankišką gyvenimą pradedančią Evę, apie jos, kaip būsimos rašytojos, pirmuosius žingsnius.

  5-ame tome “nebaigta knyga” ir ” gretimos istorijėlės”

  6-ate tome spausdinamas romanas “Pasutinė Kūnelio kelionė” ir apsakymai.

  7-ame tome publicistika ir laiškai.

  14,00
 • Vincas Mykolaitis-Putinas „Raštai“ 1-5 tomai

  I tomas skirtas 1911-1944 m. poezijai. Be kanoninių tekstų, skelbiami atskirų eilėraščių variantai, įvairios redakcijos – medžiaga, atskleidžianti poeto kūrybinius ieškojimus, brendimo kelią. Nemaža dalis eilėraščių po karo publikuojama pirmą kartą.

  Antrame tome spausdinama tarybinio laikotarpio lyrika iš poezijos rinkinių „Sveikinu žemę“ (1950), „Būties valanda“ (1963), „Langas“ (1966) bei „Raštų“ I t. (1959) skyriaus „Vakarėj žaroj“. „Priedų“ skyriuje publikuojami neskelbti eileraščiai, įvairios kūrinių redakcijos, variantai, fragmentai.

  III tome spaudinami dramos kūriniai su reikšmingais jų variantais. Tai įvairaus rašytojo kūrybos etapus reprezentuojantus menininiai tekstai.

  IV tome spausdinamas didžiausias rašytojo kūrinys – trijų dalių romanas „Altorių šešėly“. Pirmąkart daugiau kaip po pusės šimtmečio skelbiamas autentiškas pirmojo leidimo tekstas.

  V tome spausdinama smulkioji proza (vaizdeliai, novelės), sukuria 1912-1921 m. laikotarpiu, romano „Svetimos kaltės“ fragmentas ir „Krizė“ – autoriaus žodžiais, romanas „iš nusigyvenusių dvarininkų gyvenimo“.

  Tačiau kūrinyje atsiskleidžia kur kas platesnė ketvirtojo dešimtmečio pradžios Lietuvos panorama, skaudžiai iškeliamos socialinės bei moralinės lietuvių visuomenės ydos (karjerizmas, biurokratizmas, korupcija), tautinės kultūros ugdymo problemos.

  15,00
 • Vincas Mykolaitis-Putinas „Altorių šešėly“ (Raštai, 4 tomas)

  Leidimas gali skirtis

  „Altorių šešėly“ – svarbiausias lietuvių literatūros klasiko Vinco Mykolaičio-Putino kūrinys. Šis psichologinis romanas ypač svarbus XX a. ketvirtojo dešimtmečio literatūros kontekste, nes puikiai atskleidžia filosofinį pagrindinio veikėjo santykį su gyvenamuoju laiku. Altorių šešėly pradėjo naują kelią lietuvių romano istorijoje ir iki šiol tebelaikomas geriausiu psichologiniu romanu lietuvių literatūroje.

  Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967) – poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XX a. lietuvių kultūros veikėjų.

  4,00
 • Vincas Krėvė „Dangaus ir žemės sūnūs“

  Lietuvių literatūros klasiko kūrybos rinktinė. Nemaža mūsų rašytojų pastaruoju metu yra pasišovę į filosofavimą. Tuo tarpu daugiausia gelmės… Yra pasiekęs Vincas Krėvė – ir visai ne kokių samprotavimų ir išvedžiojimų keliu, o mokėdamas iš paties gyvenimo išrauti prasminguosius momentus, juos suklostyti tokioje plotmėje, kad jie įgauna kitokią spalvą ir mintį. Jis palietė ir valstybės, ir tautos, ir religijos, ir žmogaus likimo kelius. Tas idėjinis svoris nesiliauja lydėjęs jį ligi paskutinių metų, kaip tai liudija “Dangaus ir žemės sūnūs”. Knygoje taip pat publikuojami “Raganius”, “Skirgaila”, “Pratjekabuda”.

  4,00
 • Vincas Krėvė „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“

  Šis kūrinys tai gražiausias romantinės literatūros paminklas Lietuvos praeičiai ir jos žmonėms, kurių paveikslus V. Krėvė kūrė remdamasis tautosaka, istorija ir savo paties menine išmone.

  2,50
 • Danielis Defo „Robinzonas Kruzas“

  Didžiulė audra sudaužo Robinzono Kruzo laivą. Išsigelbsti tik jis vienas, ir yra bangų išmetamas į negyvenamą salą. Šioje nepaprastoje istorijoje apie drąsą ir kovą už gyvenimą, Kruzui ir tenka sutelkti visas jėgas ir protą, kad išliktų gyvas, įveiktų sunkiai įsivaizduojamas negandas.

  Tai pasakojimas apie jauną vyrą, kuris dvidešimt ketverius metus trukusioje kovoje nugali vienatvę, prisijaukina laukinius gyvūnus, sutriuškina žiaurius žmogėdras ir pavojingus maištininkus.

  2,00
 • Astrid Lindgren „Padaužų kaimo vaikai“

  Padaužų kaime gyvena šeši vaikai. Septynerių metų Lisa gyvena Viduriniajame viensėdyje su savo dviem vyresniais padaužomis broliukais Lase ir Bose. Gretimame viensėdyje iš vienos pusės gyvena dvi geriausios jos draugės Brita ir Ana, o iš kitos – berniukas, vardu Ulė, už kurio Lisa ketina ištekėti, kai užaugs.

  Visi šeši vaikai kiekvieną rytą kartu eina į mokyklą, padeda tėvams ūkyje, žaidžia, krečia išdaigas ir patiria įvairiausių nuotykių…

  5,00
 • arriet Beecher Stowe „Dėdės Tomo trobelė“

  „Dėdės Tomo trobelė” – tai jautrus pasakojimas apie sunkią vergovės dalią Pietų Amerikos valstijose 19 amžiuje. Spalvingi herojų charakteriai, prikaustantys nuotykiai, realistiškai pavaizduota istorija pelnė pasaulinį pripažinimą. Knyga ne kartą ekranizuota ir išversta į keliasdešimt kalbų.

  Dėdė Tomas – kilnios širdies juodaodis vergas, jo įsitikinimais žavisi net aršiausi priešai, o likimas nepašykštėjo žiaurių išbandymų. Jo kova už tikėjimą, žmogiškąsias vertybes, kitų vergų likimus nepalieka abejingų. Istorija įsuks kvapą gniaužiantį jausmų sūkurį, patyrimus ir praregėjimus.

  Manoma, kad romanas turėjo poveikio kovai dėl vergovės panaikinimo. JAV tai buvo skaitomiausia knyga po Biblijos.

  2,00
 • M. Twain „Tomo Sojerio nuotykiai“

  Garsus amerikiečių autorius ir humoristas Markas Tvenas (1835–1910), kurio tikrasis vardas Samiuelis Klemensas, užaugo Misūrio valstijoje. Kurį laiką buvo spaustuvininko mokiniu, vėliau padėjo rengti straipsnius brolio laikraščiui, kol galų gale pasirinko žurnalisto kelią, ir jam puikiai sekėsi! Skaitytojams patiko Marko humoro jausmas, jo kelionių aprašymai buvo nepaprastai įdomūs. Markas Tvenas sulaukė didžiulės sėkmės kaip rašytojas, oratorius ir humoristas.

  Didžiausią šlovę autoriui atnešė jo romanas „Tomo Sojerio nuotykiai“ ir šios knygos tęsinys „Heklberio Fino nuotykiai“.

  1,50
 • Antanas Škėma „Balta drobulė”

  Antanas Garšva dirba liftininku viename didžiausių Niujorko viešbučių. Jį slegia uniforma, bukinantis darbas, vienatvė, kamuoja egzistenciniai klausimai, kūrybinės kančios ir, regis, jis tuoj, tuoj išprotės.

  „Baltoje drobulėje“ nėra aiškios intrigos, vientiso pasakojimo, chronologijos, tai – pasąmonės srautas, įtraukiantis skaitytoją į Garšvos apmąstymus, įvykius, nutinkančius čia ir dabar, ir praeities atsiminimus.

  Antanas Škėma (1910-1961) – vienas reikšmingiausių XX a. lietuvių literatūros kūrėjų, savo novatoriškumu sulaužęs nusistovėjusias normas. Rašytojo kūryba artima avangardui. Škėma vaidino, režisavo spektaklius, mėgo modernų meną. Emigravęs į JAV vaidino ir režisavo išeivijos teatro trupėse. Autoriaus kūryba buvo smarkiai kritikuojama, parašyta „Balta drobulė“ ketverius metus nesulaukė leidėjo, o dabar tai – pripažinta lietuvių literatūros klasika.

  2,00
 • A. Mickevičius „Konradas Valenrodas“

  Lietuvių ir prūsų žygių istorinė sakmė.

  3,50
 • Viduramžių riterių romanai

  Romanas apie Tristaną ir Izoldą, Okasenas ir Nikoletė, Vargšas Heinrichas, Pasakojimas apie karalių Artūrą (Artūro mirtis).

  4,00
 • Ken Kesey „Skrydis virš gegutės lizdo“ (Pageltę lapai)

  „Šis romanas – protesto proveržis prieš taisykles, pagal kurias gyvena vidutinybių visuomenė, ir prieš tuos nematomus sergėtojus, kurie žiūri, kad šių taisyklių būtų laikomasi”, – taip apibūdino „Skrydį virš gegutės lizdo” žurnalas Time.

  2012 metais Jungtinėse Valstijose buvo išleistas jubiliejinis, penkiasdešimtasis, romano leidimas. Nuo pat pasirodymo kūrinys buvo verčiamas į kitas kalbas, pagal jį statomi spektakliai, o režisieriui Milošui Formanui sukūrus to paties pavadinimo filmą, romanas įgijo ir pasaulinę šlovę.

  4,00
 • Markas Tvenas „Princas ir elgeta“

  Amerikiečių rašytojas Markas Tvenas knygoje „Princas ir elgeta“ (1881) atskleidžia nepaprastus įvykius, kurie dėjosi XVI a. Anglijoje. Princo Eduardo VI gyvenimas kupinas prabangos, tarnai visuomet pasirengę įvykdyti bet kokį jaunuolio norą. Tomas Kentis tuo tarpu gyvena Atmatų Kieme, savo dienas leisdamas gatvėje, o naktis – menkoje lūšnelėje, kur kenčia tėvo tironiją.

  Vieną dieną abu berniukai susitinka ir sumano susikeisti drabužiais. Tačiau jie net neįsivaizdavo, kuo šis poelgis gali baigtis. Pasikeitę drabužiais jie buvo priversti pasikeisti ir savo gyvenimais – princas Eduardas VI atsidūrė Londono gatvėse, o elgeta Tomas liko rūmuose ir užėmė princo vietą. Kaip istorija klostysis toliau? Ar įgyvendinę savo troškimą pakeisti gyvenimą jaunuoliai iš tiesų tapo laimingesni?

  Knyga „Princas ir elgeta“ moko džiaugtis tuo, ką turi, ir visuomet protingai įvertinti savo norus.

  0,80
 • Visų dalykų knyga

  Tai devynmečio Tomo sąsiuvinis, į kurį jis rašo šeimos istoriją, visas savo patirtis, pastebėjimus ir mintis. Tomas gyvena su tėvais ir sesute Margo. Deja, jie nėra draugiška šeima. Tėvas nuolat muša mamą, mediniu šaukštu baudžia ir Tomą. Jis fanatiškai religingas ir tironiškas, netikintis jautrumu ir gailestingumu, nepritampantis prie aplinkos. Pats Tomas daug žino ir niekada nebijo užduoti klausimų, yra geras ir malonus. „Užaugęs aš būsiu laimingas“ – tai didžiausias Tomo troškimas.
  Išmintinga kaimynė moko berniuką, kad laimė prasideda tada, kai daugiau nebebijai. Ir ši kaimynė, ir Tomo draugė Eliza, mergaitė medine koja ir sužalota ranka, padeda jiems liautis bijojus ir pasipriešinti tėvo smurtui. Pasaulis aprašytas vaiko akimis. Iš vaiko perspektyvos skaitome pokario Nyderlandų istoriją, kai visuomenė pamažu ima laisvėti.

  „Visų dalykų knyga“ 2005 m. apdovanota „Auksinės plunksnos“ ir „Auksinės pelėdos“ premijomis, 2006-aisiais – vaikų ir jaunimo literatūros premija Luchs, 2007-aisiais – Gustavo Heinemanno Taikos premija. Rašytojas Guus Kuijer 1982 m. pelnė Vokietijos jaunimo literatūros premiją, 2002-aisiais – „Sidabrinę plunksną“, 2003 m. – vieną prestižiškiausių Woutertje Pieterse Nyderlandų vaikų ir jaunimo premiją, o 2012 m. jam buvo įteikta Astridos Lindgren premija už visą kūrybą.

  2,50
 • K. Binkis „Atžalynas. Generalinė repeticija.“

  Tekstų santrauka su komentarais. Serija “Į pagalbą mokiniui”.

  2,00