Showing 1–20 of 168 results

 • Rimas Šabrinskas „22 laiptai į išmintį“ (yra nedidelių defektų)

  Originalių autoriaus pamąstymų ir didžiųjų pasaulio mąstytojų minčių apie amžinąsias vertybes sintezė.

  3,50
 • Istorija ir būtis

  Leidinyje gvildenamos istorinės atminties, lietuvių kultūrinės savimonės, žmogaus ir gamtos santykių problemos. Čia spausdinami keliolikos filosofų samprotavimai.

  1,50
 • Juozas Jurginis „Lietuvos krikštas“

  Knygoje kritiškai apžvelgiama klerikalinė istoriografija, iš marksistinių pozicijų vertinama visuomeninė politinė krikščionybės įvedimo Lietuvoje (1387 m.) reikšmė, parodomas krikščionybės, kaip socialinio proceso, neišvengiamumas, apžvelgiamos paprotinės teisės pakeitimo rašytine ir raštijos lietuvių kalba atsiradimo (vykstant religinėms kovoms) priežastys. Nagrinėjama, kada ir kaip reiškėsi katalikų bažnyčios reakcingumas, demaskuojamos buržuazinių istorikų koncepcijos. Skiriama istorikams, aukštųjų mokyklų studentams, visiems, kas domisi istorija.

  2,00
 • Audronė Ilgevičienė „Menas mylėti“

  Tarp mūsų visada yra tų, kurie nešioja savyje Visatos Meilę ir Išmintį, bet jie paprasti, niekuo nekrentantys į akis, todėl jų nepastebime. Apsižvalgykite aplink sielos akimis, ir jūs tikrai juos pamatysite.

  Kuo labiau atverti jūsų Dvasinės Širdies vartai, tuo daugiau šioje istorijoje įžvelgsite ir matysite, kas dar laukia. Tie, kas nori atverti širdį, pamatys, kiek vidinio darbo slypi po šiais dviem žodžiais. Jei to darbo neišsigąs, gal ir jiems nusišypsos laimė sapne, arba net iš tikrųjų atsidurti tame paslaptingame mieste, kuriame apsilankė mūsų istorijos herojai, po ko visas gyvenimas nušvis naujomis spalvomis. Tiems, kieno protas nepripažįsta to, kas čia parašyta, telieka ta istorija tiesiog pasaka apie karalaitę, kuri nugalėjo savo protą, kad atrastų širdį ir išmoktų mylėti.

  1,80
 • Vosylius Sezemanas „Estetika“

  Tai vienas svarbiausių V. Sezemano mokslinių veikalų. Pagrindinė veikale nagrinėjama problema – estetinių reiškinių specifika, jų savitumas. Autorius bando suvokti grožio pasaulį iš vidaus ir iš jo specifikos išvesti jo pažinimo sąlygas.

  Anot autoriaus, estetinis suvokimas – tai savitas, nepakartojamas išgyvenimas, kuris priklauso mūsų vidaus pasauliui, yra autonomiškas, kartu ir sintetinis bei analitinis aktas, kurį sukelia tam tikras meno kūrinys ar gamtos reiškinys. Grožis nesutampa su pačiu suvokiamu išoriniu objektu, jis yra tik tam tikras to objekto suvokimo aspektas, kuriam reikalingas estetinis sąmonės nusistatymas. Taip laisvai orientuoti sąmonės veiklą išorinės aplinkos atžvilgiu išimtinai sugeba tik žmogus. Todėl, autoriaus teigimu, grožis yra neatskiriamas nuo žmogaus egzistavimo: „Tiktai žmoguje pasaulis įsisąmonina savo grožį, savo estetines potencijas. Žmogus ne tik pats kuria grožį, kartu jis atlieka funkciją to organo, kurio dėka, pasaulis suvokia savyje glūdinčias estetines vertybes“.

   

  3,50
 • Bronius Genzelis „Orientas“ 1 dalis

  Pirmoji “Oriento” knyga-pažintis su senovės persų kultūra, persų – azerbaidžaniečių poezija, senąja armėnų literatūra, zoroastrizmo refleksijomis Europoje. Skaitytojas galės semtis išminties iš senovės persų šventosios knygos “Avestos”, persiškai rašiusio azerbaidžaniečio Chagani Širvani, turkmėno Keminė poezijos, armėno Jehišė, ir Grigoro Narekiečio kūrinių. Leidinyje spausdinama Nytčės “Taip kalbėjo Zaratustra” ištrauka, H. Hesės filosofinė apysaka “Kelionė į rytų šali”, A. Mickevičiaus orientalistinių motyvų poezija, nušviečiami Oriento tyrinėjimai Lietuvoje.

  1,00
 • Šimtas religijos mįslių (nuplėštas titulinio lapo kampas)

  Knygoje klausimų ir atsakymų forma pateikiama daug žinių apie įvairių religijų kilmę ir esmę, religinius prietarus, pasakojama apie kovotojus su religiniu obskurantizmu, ateizmo raidą Lietuvoje.

  0,90
 • Antanas Paškus „Dievai, dvasios ir žmonės “Naujajame amžiuje“

  Jau prieš dvidešimtmetį Mircea Eliade pastebėjo, kad „pagrindinis XX amžiaus reiškinys nebuvo ir nebus proletariato revoliucija, bet atradimas neeuropiečio žmogaus ir jo dvasinio pasaulio“. Anuomet ne vienas į šią ištarmę pažiūrėjo skeptiškai. Nūdien tas neeuropietis žmogus savo pasauliu bando pripildyti proletariato revoliucijos paliktą tuštumą Rytų Europoje. O Vakaruose to paties neeuropiečio žmogaus dvasia įsiliejo į „Naujojo amžiaus“ srovę. Tuo tarpu Rytuose, taigi ir Lietuvoje, jis bando įsitvirtinti kultų pavidalais. Bet jo dvasia, lyg kokiu bespalviu ir bekvapiu oru, pradeda kvėpuoti ir Rytų Europos religinio temperamento žmonės.

  Nori nenori reikia su šiuo kviestu ar nekviestu svečiu susipažinti. Juk šis nepažįstamasis gali Vakarų krikščioniškosios kultūros pastatą (jei toks dar yra) praturtinti arba sugriauti; asmens gyvenimą sujaukti arba jį išskleisti. Visa tai priklausys nuo europiečio, ypač nuo krikščionio, žmogaus nuostatos. Viliamasi, kad šios knygos puslapiai pagelbės skaitytojui tą neeuropietinį svečią bent šiek tiek geriau pažinti.

  2,20
 • Sutemos tirščiausios prieš aušrą

  Tai knyga apie priklausomybės ligą (alkoholizmą, narkomaniją, kompulsyvų lošimą) ir sveikimo kelią (sveikstančių priklausomų asmenų liudijimai, specialistų įžvalgos apie priklausomybės ligas ir sunkumus, kuriuos tenka įveikti, pasiryžus eiti laisvės keliu, bendruomenių, padedančių priklausomiems žmonėms grįžti į gyvenimą pristatymai).

  Tai pirmoji tokio pobūdžio knyga Lietuvoje, kurioje, derinant specialistų ir sveikstančių priklausomų žmonių patirtį, aptariama alkoholizmo, narkomanijos, kompulsyvaus lošimo esmė, taip pat pateikiami autentiški sveikimo liudijimai.

  Tai knyga pirmiausia skirta priklausomiems žmonėms ir jų artimiesiems, tačiau kartu ji galėtų būti svarbia knyga kiekvienam, kuris nori geriau suprasti žmogaus prigimtį.

  Tai knyga, kuri sukrečia, kuri sugriauna turėtus stereotipus apie alkoholizmą, narkomaniją, lošimą

  7,00
 • Hal Urban „Pasirinkimai, kurie keičia gyvenimus“ (Pageltę lapai)

  Hal Urban, itin mėgiamų bestselerių „Didžiosios gyvenimo pamokos“ ir äŽodžių galia“ autorius, dovanoja savo trečiąją knygą, kupiną įkvepiančios bei prakiškos išminties apie tai, kaip galima pradėti gyventi prasmingiau ir laimingiau. Šioje knygoje rašytojas primena, jog gyvenimas yra žmogaus pasirinkimų rezultatas, ir parodo, kad patys svarbiausi pasirinkimai tampa mūsų charakterio savybėmis, laiduojančiomis dvasinį pasitenkinimą ir vidinę ramybę.

  Autorius nuodugniai nagrinėja penkiolika charakterio savybių, kurios padeda realizuoti žmogaus gebėjimą kurti pilnakraujį ir džiaugsmą teikiantį gyvenimą. Jis mus įtikinėja, jog niekada nėra vėlu keistis tam, kad išsivaduotume iš pragaištingų nuostatų bei įpročių vergovės, ir ragina uoliau puoselėti tokias vidines vertybes, kaip kuklumas, kantrumas, įsijautimas, drąsa – ir kasdien save atnaujinti.

  3,80
 • Louise L. Hay „Pagydyk savo gyvenimą“

  Trokštate būti mylimas, bet nevertinate savęs? Siekiate finansinės gerovės, bet negalite patikėti, kad jums gali sektis? Norite būti sveikas, bet neleidžiate sau keistis? Norite gyventi džiaugsmingai, bet negalite pamiršti, kas bloga nutiko praeityje?
  Kaip žingsnis po žingsnio atsikratyti nemeilės sau, pamiršti praeities skriaudas ir būti laimingam – apie tai ši knyga.

  Apie autorę
  Luiza L. Hei skaito paskaitas ir moko metafizinių dalykų. Tarp daugybės jos parašytų bestselerių yra „Aš tai galiu“ (I Can Do It), bei „Moterys, turinčios galią“ (Empowering Women).
  Jos knygos išverstos į 29 kalbas 35 pasaulio šalyse. Nuo tada, kai pradėjo savo karjerą 1981 m. kaip Proto mokslo dvasininkė, milijonams žmonių ji padėjo atskleisti ir panaudoti jų pačių kūrybinių galių potencialą saviugdai ir savigydai.
  „Parašiau šią knygą, kad pasidalyčiau su jumis, savo skaitytojais, tuo, ką žinau. Į šią knygą įtraukiau kai kurias dalis iš savo knygelės „Gydykite savo kūną“ (Heal Your Body), kuri plačiai pripažįstama kaip autoritetingas darbas apie tai, kaip mintys sukelia kūno ligas.“
  „Jeigu darysite pratimus paeiliui, tokia tvarka, kokia jie aprašomi knygoje, juos baigę būsite pradėję keisti savo gyvenimą.“ Siūlau pirmą kartą perskaityti knygą visą. Tada po truputį skaitykite dar kartą, tik šį kartą kiekvieną pratimą daryti iš esmės. Jei galite, darykite pratimus su draugu ar šeimos nariu.“
  „Žinokite, kad gilinantis į šias mintis, mano meilė, atsidavimas ir parama bus su jumis.“

  12,00
 • Eknath Easwaran „Mantrų knyga“

  Šioje knygoje autorius moko paprastos dvasinės technikos, kuria galima naudotis bet kur ir bet kada. Vakaruose ji vadinama malda, o Rytuose – mantra.

  Autorius moko, kaip pasirinkti mantrą ir kaip ją kalbėti, kai: kamuoja depresija, ištinka stresas, pagauna įtūžis ar sukausto baimės, reikia atgauti energiją, pasitikėjimą ir savitvardą. Tai savotiškas vadovėlis protui ir jausmams.

  8,00
 • Alenka Rebula „Šimtas vidinės galios veidų“

  Atversk knygą, perskaityk likimą ir paleisk jį. 

  Kada pasijunti kaip atitrūkstantis nuo šakelės lapas? O kada imi puoselėti savo vidinę pabaisą ir ketini tapti jos sargu? Kodėl, vandenyno išmestas į krantą, vėl atkakliai brendi gilyn? Ar žinai, ką daryti, kad nebeturėtum laiko brautis į svetimas šalis? Šie ir daugybė kitų visiems mums rūpinčių klausimų tikrai turi atsakymus, kartais stulbinamai paprastus, kartais visai nelauktus ar iš pirmo žvilgsnio pernelyg poetiškus, bet visada ištartus įtaigiu balsu ir kupinus išminties.

  4,00
 • F. Vinzenz „Dievo teisynas ir gyvenimas“

  Senojo Testamento teisiniai tekstai – šiuolaikiniam skaitytojui svetimiausia, sunkiausiai suprantama Biblijos dalis. Austrų biblistas prof. F. V. Reitereris šiuos tekstus įterpia į platų senovės pasaulio kultūrinį kontekstą ir iškelia jų savitumą. Knyga parengta Lietuvoje skaitytų paskaitų pagrindu.

  4,00
 • PASLAPTINGOS VIETOVĖS

  Nepaaiškinamos pasaulio simbolinės vietos ir pradingę kraštai vienodai viliojantys tiek mokslininkus ir nuotykių mėgėjus, įdomybių ieškotojus ir keliautojus… gausiai nuotraukomis iliustruotas vedlys po šventasias vietas, simbolinius kraštovaizdžius, senovės miestus ir dingusias šalis…

  7,00
 • David Self „Pasaulio religijos“

  Tai tik pradžia nuostabios pažinties su šešiomis didžiosiomis pasaulio religijomis:

  • budizmu;
  • induizmu;
  • islamu;
  • judaizmu;
  • krikščionybe;
  • sikizmu.
  4,00
 • Antanas Maceina „Saulės giesmė“

  Šventasis Pranciškus Asyžietis, kaip krikščioniškojo gyvenimo šauklys. Saulės giesmėje A. Maceina nesiūlo istorinio Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo aprašymo, bet pateikia filosofinę bei teologinę šio šventojo gyvenimo sklaidą.

  2,50
 • Iki švytėjimo: Kazimiero Vasiliausko laiškai Zitai Žemaitytei

  Knygoje „Iki švytėjimo: monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laiškai“ – spausdinami plačiai žinomo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko (1922–2001) jaunystės metų laiškai Zitai Žemaitytei, vėliau tapusiai menotyrininke.

  Vyrauja lageriuose ir tremtyje parašyti laiškai. Juose atsiskleidžia dviejų jaunų kūrybingų žmonių nuostabi draugystė, tapusi postūmiu laiškų rašytojui labai daug pasakyti apie save, pasaulį, tikėjimą, literatūrą, kunigo paskirtį. Tai meilės laiškai pačia šviesiausia šių žodžių prasme.

  4,00