Rodyti visus 14 rezultatus

 • Rinktinės advokatų kalbos teisme

  Ketvirtuoju leidiniu „Rinktinės advokatų kalbos teisme” baigiamas teisminių kalbų ciklas, apimantis 1958-1998 m. laikotarpį. Čia skelbiamos žinomų Lietuvos advokatų ginamosios ir atstovaujamosios kalbos, pasakytos teismuose sprendžiant baudžiamąsias ir civilines bylas. Skaitytojai ras ir autorių minčių apie šiandieninę mūsų valstybę, teisinę reformą, advokatūrą ir advokatą.

  5,00
 • Civilinė teisė. Prievolių teisė

  Vadovėlyje išdėstytos civilinės teisės pošakio Prievolių teisė bendrosios nuostatos, sutarčių teisės bendrosios nuostatos, aptartos atskiros sutarčių rūšys, sutartinė bei deliktinė atsakomybė, taip pat kitais (ne sutarčių ir ne delikto) pagrindais atsirandančios prievolės. Lyginamuoju teisėtyros metodu nagrinėjami užsienio valstybių civilinės teisės institutai ir teisės teorijos. Teoriniai teiginiai iliustruojami pavyzdžiais bei Lietuvos teismų praktika.

  Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems teisę, bet jis gali būti naudingas ir kitas universitetinių studijų programas, pavyzdžiui, verslą, vadybą, finansus pasirinkusiems studentams, teisininkams praktikams bei visiems kitiems, besidomintiems teise.

  6,00
 • Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. 2 knyga

  Baudžiamosios teisės specialioji dalis išdėstyta dviejose knygose. Jose apibūdinama šios dalies sąvoka, sistema, analizuojamos nusikaltimo sudėtys, numatytos šiuo metu galiojančiame LR baudžiamajame kodekse.

  Pateikiamoje specialiojoje dalyje atsižvelgta į Baudžiamojo kodekso pakeitimus ir papildymus, padarytus iki 2001 m. sausio 1 dienos. Vadovėlis skirtas studentams teisininkams, tardytojams, prokurorams, teisėjams ir visiems, besidomintiems baudžiamosios teisės klausimais.

  5,00
 • Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. 1 knyga

  Baudžiamosios teisės specialioji dalis išdėstyta dviejose knygose. Jose apibūdinama šios dalies sąvoka, sistema, analizuojamos nusikaltimo sudėtys, numatytos šiuo metu galiojančiame LR baudžiamajame kodekse.

  Pateikiamoje specialiojoje dalyje atsižvelgta į Baudžiamojo kodekso pakeitimus ir papildymus, padarytus iki 2001 m. sausio 1 dienos. Vadovėlis skirtas studentams teisininkams, tardytojams, prokurorams, teisėjams ir visiems, besidomintiems baudžiamosios teisės klausimais.

  5,00
 • Šiurpių nusikaltimų pėdsakais

  Šios knygos autorius – garsus Vokietijos teismo biologas pasakoja apie įdomiausias XX a. kriminalines bylas, savaip jas įvertina, atskleidžia dažnai stebinančius bylos tyrimo posūkius. Jis semia iš savo didžiulės patirties lobyno ir dalinasi su mumis naujausiais mokslinės kriminalistikos atradimais.

  Be kita ko, knygoje gyvai ir vaizdingai svarstomi ir tokie klausimai: ar įmanoma teisinėmis gudrybėmis suklastoti genetinius pirštų atspaudus? Kaip palikti gulėti akiniai susijęs su siaubingomis skerdynėmis? Ką mums galėtų papasakoti kai kurios skruzdėlių rūšys? Ši knyga leidžiasi į žmogžudžio sielos bedugnę ir pakeri skaitytoją kvapą gniaužiančiomis istorijomis?

  5,00
 • Lietuvos Statutų (1529, 1566, 1588 m.) šeimos teisė

  Knygos autorius Vytautas Andriulis yra Lietuvos teisės universiteto docentas, socialinių mokslų (teisės) daktaras, Teisės instituto vyr. mokslinis darbuotojas.
  Lietuvos statutai kaip teisės paminklas formaliai ir gana išsamiai atskleidžia LDK teisinę sistemą, teisės mokslo lygmenį ir tuo požiūriu vertintini bendrajame Vakarų Europos teisės raidos kontekste, nes čia slypi jų ištakos ir jie yra šios teisinės kultūros paveldas.
  Monografijoje pagrindinis dėmesys sutelktas į Trečiojo Lietuvos Statuto šeimos teisę, žiūrima ir į pirmuosius du ar net dar toliau į praeitį, siekiant atskleisti jų genezę. Išskirti trys aspektai: santuokos teisinis reguliavimas, tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai ir globos teisiniai pagrindai.
  Leidinys skirtas studijuojantiems Lietuvos teisės istoriją ir visiems besidomintiems LDK teise.
  Knygoje panaudota I-ojo Lietuvos Statuto (1529 m.) grafinė medžiaga.

  6,00
 • Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis

  Vadovėlis suskirstytas į dvidešimt keturis skyrius, sujungtus į tris skirsnius, kuriuose aptariami bendrieji baudžiamosios teisės klausimai, nusikaltimas ir jo padarymo teisinės pasekmės. Skiriamas ne tik teisės studentams, bet ir visiems, besidomintiems baudžiamosios teisės problemomis.

  5,00
 • Vanessa Edwards „Europos Sąjungos bendrovių teisė“

  Šioje knygoje Vanessa Edwards išsamiai nagrinėja visas iki šiol priimtas direktyvas bendrovių teisės ir vertybinių popierių reguliavimo srityse. Ji aptaria kiekvienos iš šių direktyvų priėmimo istorinį kontekstą, taikymo apimtį, reguliacijos poveikį, aiškinimą, kurį atlieka Europos Teisingumo Teismas, bei nacionalinį įgyvendinimą.

  Knygoje taip pat išsamiai nagrinėjama bendrovių steigimosi laisvės apimtis analizuojant Teisingumo Teismo praktiką šiuo klausimu.

  Ši knyga bus naudinga visiems bendrovių teise besidomintiems teisininkams, dirbantiems tiek praktinėje, tiek akademinėje sferose, kad jie galėtų atitinkamus nacionalinės teisės aktus aiškinti EB direktyvų paskirties ir esminių nuostatų kontekste, kaip to reikalauja EB teisė. Galiausiai ši knyga bus puikus studijų šaltinis studentams, studijuojantiems EB teisę, reguliuojančią bendrovių veiklą ir jų vertybinių popierių apyvartą.

  Vanessa Edwards yra advokatė. Ji dirba teisės sekretore Europos Teisingumo Teismo generalinio advokato Francio Jacobso kontoroje.

  5,00
 • A. Vaišvila „Teisės teorija“

  Lietuvos dalyvavimas euroatlantinėje integracijoje, Lietuvos įstatymų derinimas su Europos Sąjungos teise, naujų kodeksų įsigaliojimas, didėjantis teismų aktyvumas, t. y. plečiamasis teisinių tekstų aiškinimas, kuria naują socialinę situaciją, kurios teisinis sureguliavimas verčia ieškoti ne tik naujų sprendimų, bet ir subtilesnės teisinės argumentacijos.

  Todėl ši „Teisės teorija“ yra ne tik akademinis tradicinių teisės sąvokų paaiškinimas – tai ir šiuolaikinės socialinės situacijos apmąstymas teisės požiūriu.

  Knyga skiriama tiek studijuojantiesiems teisę, tiek visiems besidomintiems teisės teorijos problemomis.

  5,00
 • J. Wessels „Baudžiamoji teisė“

  Tai vienas populiariausių mokslo darbų Vokietijoje apie baudžiamąją teisę. Knygoje gan glaustai ir kartu pakankamai išsamiai bei visapusiškai nagrinėjami pagrindiniai su nusikalstama veika bei jos struktūra susiję klausimai. Sprendžiami atskiri su nusikalstamų veikų klasifikavimu susiję klausimai, pateikiama Vokietijos teismų praktika. Knyga bus įdomi ne tik studentams teisininkams, mokslo darbuotojams ir teisininkams praktikams, bet ir visiems, kurie domisi baudžiamąja teise.

  8,00
 • R. Stanislovaitis „Komercinė teisė“

  Santrauka: Antrasis papildytas ir pataisytas knygos leidimas. Skirtas verslininkams, teisininkams praktikams, dėstytojams, doktorantams ir studentams. Knygoje nagrinėjamos pagrindinės šiuolaikinės komercinės teisės aktualijos taikant lyginamąjį teisės analizės ir dėstymo metodą, parodoma Lietuvos Respublikos teisės sąsaja su Europos ir kitų šalių teise.

  3,50